sv university logo

Andhra Pradesh, Tirupati

Sri Venkateswara University

Address: Sri Venkateswara University, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam, Tirupati, Andhra Pradesh 517502 | Official Website: https://www.svuniversity.edu.in/ Ranking Course Admission Placement